KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Informuję, że Administratorem Danych jest Firma Usługowo-Handlowa Elmal Kazimierz Dudzik z siedzibą w : 34-500 Zakopane ul.Tetmajera 2a, wraz z wszystkimi oddziałami.

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu sprzedaży, dostarczenia towaru pod wskazany adres, serwisu, wypożyczania sprzętu, krótkoterminowego wynajmu pokoi . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a i b  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  udzielona przez Państwa zgoda.

Dostęp do danych mają podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Firmy w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane będą przetwarzane do momentu zakończenia w/w czynności.

Przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • – prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
  • – prawo do usunięcia danych,
  • – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • – prawo do przenoszenia danych,
  • – prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie

Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: sklep@elmal.com.pl

Nie możesz znaleźć produktu dla siebie?

Kontakt   

Koszyk

0

No products in the cart.